• Facebook
  • Nederlands
  • Français

Voorwaarden

Chauffeur

Instructie

Huurperiode

Welke landen mogen worden bezocht

Annulering

Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs.

Betaling

Waarborgsom

Onderhoud

Schade

Bij schade, pech en ongeval direct contact opnemen met de verhuurder.

Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagneming en beschadiging van de kampeerauto, inventaris en toebehoren treedt de huurder in overleg met de verhuurder tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. De huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructies van de verhuurder.

De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de daarmee verband houdende sleep- en transportkosten tenzij deze niet aan hem kunnen worden toegerekend of gedekt is door de lopende verzekering van de kampeerauto. Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit aan Lucky Motorhome uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst te melden. Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen partijen en het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens worden door huurder onmiddellijk uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking gesteld van Lucky Motorhome.

Alle kosten die rechtstreeks volgen uit het gebruik van de camper zijn voor rekening van huurder. Met name valt hierbij te denken aan de kosten van brandstof, bandreparatie, ruitbreuk (alleen eigen risico), Boetes die achteraf nog aankomen bij Lucky Motorhome van de periode dat betrokken huurder huurde worden betaald door de huurder van die periode.

Algemeen

Voor onze volledige algemene voorwaarden: Huurcontract MB Renault Master.pdf

Bekijk hier de Voorwaarden van de VAB reisbijstand.

Back to Top